Flexibele opvang 

De flexibiliteit uit zich in een vrije indeling van de week voor de opvang van uw kind. Hierbij zijn de uren waarin een kind kan worden opgevangen het uitgangspunt, zodat we kunnen voldoen aan de individuele wensen van een gezin.

Uiteraard wordt er een minimaal aantal uren afgesproken om tegemoet te komen aan de visie dat een kind zich moet kunnen hechten aan zijn omgeving. De minimale afname is vastgesteld op dagopvang 30 uur per maand en BSO 15 uur per maand. Het uitgangspunt van een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind dient gerespecteerd te worden. Daarom zullen wij minimaal 4 uur opvangtijd per keer in rekening brengen.

U bepaalt zelf wanneer u uw kind brengt en haalt. De dagen en uren kunnen wisselen en een uur extra of een week overslaan behoren tot de mogelijkheden. U kunt uw kind niet brengen of halen tussen 11.30 uur en 12.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Dit omdat dit de eetmomenten zijn van de kinderen en wij dan de rust voorop willen laten staan.

Pedagogisch uitgangspunt bij flexibele opvang

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwde gezichten zien op de dagen dat ze worden opgevangen. Zowel van de pedagogisch medewerkers als ook van de kinderen waar ze mee samen zijn. Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang worden daarom zoveel mogelijk opgevangen in dezelfde groep, die voor zover mogelijk ook bestaat uit kinderen die altijd op dezelfde dagen komen.
Wanneer de plaatsing van een flexibel kind standaard zoveel mogelijk in dezelfde groep plaatsvindt, leert het kind snel genoeg de leiding en groepsgenootjes kennen.

Het totale aantal flexibele plaatsen op de groep is afhankelijk van de groepssamenstelling en de bezetting op het moment van de aanvraag.  Het kan dus voorkomen dat er op de dag/tijd van uw voorkeur er geen plaats is in de groep waar uw kind standaard wordt opgevangen. Als er behoefte is aan extra opvang en er is geen ruimte in de groep waar uw kind standaard is, proberen wij u een alternatief te bieden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Overeenkomst en aanvragen flexibele opvang

In overleg met de afdeling Planning wordt het contract voor een flexibele opvangplaats opgesteld met vermelding van de contractperiode, het minimum aantal uren per maand, de naam van uw kind en de betreffende locatie. U kunt tot 5 werkdagen van tevoren aanvragen op welke dagen/uren u gebruik wil maken van de opvang voor uw kind.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar: info@kindercentrumdekleinetuin.nl.

Uw aanvraag wordt bevestigd en vanaf dat moment is de flexibele plek voor uw kind gereserveerd. Deze dagen / uren zullen dan in rekening worden gebracht. Flexplekken kunnen tot 3 dagen van te voren worden geannuleerd. Bij ziek zijn op de gereserveerde dagen/uren worden de afgesproken uren doorberekend.

Facturering

De actuele prijzen voor flexibele opvang, kunt u vinden onder het kopje dagopvang, tarieven. Het aantal uren (met een minimum van 30 uur) per maand, wordt contractueel vastgelegd. Deze uren wordt per maand vooraf aan u gefactureerd. Creditering van niet afgenomen overeengekomen uren, is niet mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Let op: Ouders dienen vooraf een juiste inschatting te maken van het aantal af te nemen uren per maand in verband met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl.

Menu