Tarieven BSO

Facturering

Wij factureren vooruit. Creditering van niet afgenomen overeengekomen uren, is niet mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

U kunt op www.toeslagen.nl een proefberekening maken.

Ons LKR nummer is: LKR 865108250