Pedagogisch Beleidsplan

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind plezier heeft in het spelen, in het omgaan met leeftijdgenootjes en dat uw kind blij is als hij of zij iets nieuws heeft ontdekt. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

Voor baby’s

De inrichting van de babygroep en het spelmateriaal zijn vooral gericht op zintuiglijk plezier. Er zijn interessante dingen om naar te kijken, aan te raken, te voelen en te proeven. Wij stimuleren het onderlinge contact door vloer activiteiten aan te bieden.

Een uitdagende omgeving voor peuters

De inrichting van onze ruimtes bevordert de ontwikkeling van kinderen. Er is speelgoed aanwezig dat kinderen hun vaardigheden verder laat ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen. Gedurende de dag is er naast de vaste activiteiten ook ruimte voor vrij spel.

Contact over opvoeding en ontwikkeling van uw kind

Een goed contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers vinden wij belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een warme overdracht.

Graag praten wij met u over de ontwikkeling van uw kind, op basis van onze observaties en dagelijkse activiteiten. Het belangrijkste moment daarvoor is het jaarlijkse oudergesprek.

Ons complete pedagogisch beleidsplan

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid?