Opzeggen BSO

De buitenschoolse opvang eindigt in ieder geval op de eerste schooldag van de middelbare school van uw kind.

Wilt u de buitenschoolse opvang eerder beëindigen? Of wilt u minder dagen opvang? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt uw contract per e-mail beëindigen.

info@kindercentrumdekleinetuin.nl