Oudercommissie

Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop wij ons werk doen. Wij hebben daarvoor de oudercommissie in het leven geroepen. Daarmee stellen wij u in de gelegenheid om zelf invloed uit te oefenen op de organisatie en kwaliteit van uw kinderopvang.

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Door een evenredige vertegenwoordiging van alle groepen wordt de inbreng van ouders gewaarborgd. De OC wordt voor twee jaar geïnstalleerd.

Voor vragen op- en aanmerkingen kunt u gerust contact met ons opnemen. Ons emailadres is:  ocdekleinetuin@gmail.com.