VVE

Op onze dagopvang werken wij met een Vroeg en Voorschoolse Educatie programma genaamd Uk en Puk.

Uk en Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel.

De pop Puk sluit goed aan bij de belevingswereld van uw kind. Hij maakt veel dingen mee die kinderen herkennen, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Kinderen ontwikkelen zich zo op een speelse manier.

Door actief bezig te zijn met de methode Uk en Puk leert uw kind spelenderwijs nieuwe vaardigheden. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

Spelen staat centraal in Uk en Puk, want spelen is ontdekken en groeien.