Wenperiode

Het doel van de wenperiode is dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt in de nieuwe situatie. De overgangsfase van huis naar een kinderdagverblijf is voor kinderen een grote stap in hun nog jonge leven. Binnen ons kindercentrum hebben kinderen een eigen groep met vaste pedagogisch medewerkers zodat zij zich veilig kunnen hechten. Wij zullen zoveel mogelijk uw kind begeleiden tot het zich veilig voelt.

Afspraken over wennen worden door de mentor van uw kind gemaakt. De mentor is het directe aanspreekpunt voor de nieuwe ouder.

Ongeveer een maand vóór de startdatum nemen wij contact op om 1 à 2 wenochtenden in te plannen.

Een soepele overgang

Wennen omdat uw kind naar de andere groep gaat, is altijd in samenspraak met de ouder(s) en de pedagogische medewerkers. Het aantal keer is afhankelijk van uw kind.