Specialistische kindzorg

Alle kinderen zijn uniek en sommigen zijn speciaal. Speciaal omdat ze meer zorg nodig hebben dan andere kinderen. Het ene kind op medisch gebied en het andere kind op pedagogisch gebied.

Voor deze speciale kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, is er Kindercentrum De Kleine Tuin. Het dagverblijf ziet eruit als vele andere, maar binnen gaan opvang en extra zorg hand in hand.

Er werken deskundige begeleiders: verpleegkundigen voor de medische zorg en pedagogisch medewerkers voor de pedagogische begeleiding. Zo kunnen we uw kind de optimale zorg geven die het nodig heeft. In overleg met ouders wordt de individuele zorg zoveel mogelijk ingepast in het dagprogramma van de groep.

Voor wie?

Kindercentrum De Kleine Tuin biedt verpleegkundige zorg in een pedagogisch klimaat aan het jonge chronisch zieke en herstellende kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bij kinderen die deze specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben kan gedacht worden aan, kinderen met:

  • Aangeboren hartafwijkingen
  • Afhankelijkheid van medicatie
  • Voedingsstoornissen
  • Luchtwegproblemen
  • Spina Bifida
  • Epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
  • Infuus therapieën

Zorg en activiteit worden afgestemd naar behoefte en kunnen van uw kind. Wij gaan ervan uit dat elk kind uniek is en maken voor elk kind een individueel zorgplan met aandachtspunten specifiek aan het kind gerelateerd. Dit zorgplan wordt regelmatig op de wensen van de ouders afgestemd. Terugkoppeling van observaties aan ouders vindt mondeling en schriftelijk plaats, tevens wordt er een dagboek bijgehouden. Ouders hebben dus inspraak in en rondom de zorg van hun kind.