Tarieven Specialistische Kindzorg

Voor kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben geldt een extra toeslag op het standaard uurtarief. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de zorgzwaarte en wordt in overleg vastgesteld.

Kinderopvangtoeslag

Let op: Ouders dienen vooraf een juiste inschatting te maken van het aantal af te nemen
uren per maand in verband met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl.
Ons LKR nummer is: LKR 197743407