Ziek zijn

Uw kind ziek melden?

Is uw kindje ziek en komt het niet naar de opvang? Geeft u dit dan alstublieft vóór negen uur ’s morgens door aan de medewerkers van de locatie van uw kind.

Wanneer vragen wij u uw kind thuis te houden?

Een ziek kind voelt zich het prettigst als het thuis is. Is uw kind ziek geweest en heeft het koorts gehad? Dan mag het weer naar de opvang komen als het voldoende is hersteld. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Heeft uw kind een paar dagen koorts gehad van minimaal 38,5 graden Celsius? Dan kan het weer naar de opvang komen als het minimaal 24 uur koortsvrij is.
  • Heeft uw kind een uitschieter in temperatuur gehad van rond de 38,5 graden Celsius, maar was het niet ernstig ziek? Dan mag het weer naar de opvang komen als het koortsvrij is. Denk bijvoorbeeld aan koorts na een inenting, of als uw kindje tandjes krijgt.

Als uw kindje ziek wordt bij Kindercentrum De Kleine Tuin

Het kan gebeuren dat uw kindje tijdens de dagopvang ziek wordt. Wij nemen dan altijd contact met u op. Als dat beter is voor uw kind of de andere kinderen, vragen wij u uw kind op te halen.
In noodsituaties schakelen wij uw huisarts in. Als dat niet mogelijk is, raadplegen wij een andere huisarts.

Belangrijk

Zorgt u ervoor dat wij altijd uw huidige telefoonnummer hebben, zodat wij u kunnen bereiken.
Geef wijzigingen daarom direct aan ons door.

Besmettelijke ziekten

Bij enkele zeer ernstige infectieziekten moet u uw kind altijd thuishouden en dit melden bij de pedagogisch medewerkers. Het gaat dan om geelzucht, buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree, hersenvliesontsteking en open tbc. Wij volgen dan het protocol van de GGD.

Als uw kind bij een andere besmettelijke kinderziekte geen koorts heeft, is het meestal niet nodig om het thuis te houden. Besmetting vindt namelijk doorgaans plaats voordat de ziekte zichtbaar is. Thuishouden is dus niet noodzakelijk om andere kinderen te beschermen. Als uw kind zich fit genoeg voelt, is het welkom.

Bij een besmettelijke kinderziekte is het fijn dat te melden bij de pedagogisch medewerkers.
Wij kunnen dan voorkomen dat pasgeboren kinderen en zwangere vrouwen besmet raken. Als twee of meer kinderen een besmettelijke ziekte hebben, stellen wij de andere ouders daarvan op de hoogte.

Twijfelt u of u uw kind wel of niet moet thuishouden? Neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie van uw kind.